Het project Nieuw Meerzicht krijgt steeds meer vorm. Het ontwerp bestemmingsplan is afgerond en wordt binnenkort ter inzage gelegd. Als alles goed verloopt zal het bestemmingsplan in oktober door de gemeenteraad worden vastgesteld. Nog voor de zomer zullen wij de bestaande panden slopen.

Alle ontwerpen van de woningen zijn nagenoeg afgerond en in de komende weken zullen wij van alle woningen de impressies op de website tonen. Zo krijg je steeds meer inzicht in de verschillende woningtypen en de mogelijkheden. De planning is om eind van de zomer definitief in verkoop gaan. Dat is ook het moment dat de prijzen definitief zijn en je kunt inschrijven op een woning naar jouw voorkeur.