We hebben eerder aangegeven eind van de zomer in de verkoop te zullen gaan met project Nieuw Meerzicht. Zoals je waarschijnlijk hebt meegekregen, speelt er in Nederland momenteel een discussie over de rekenmethodiek van stikstofuitstoot. Ook voor Nieuw Meerzicht betekent dit dat we voor de vaststelling van het bestemmingsplan afhankelijk zijn van de nieuwe rekenmethode. Deze rekenmethode is onlangs beschikbaar gekomen. Op basis van de nieuwe berekeningen ziet het ernaar uit dat we (nog steeds) voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Wij verwachten deze maand in samenspraak met de Gemeente de benodigde stukken voor besluitvorming aan de Raad te kunnen aanbieden. Helaas zorgt dit ervoor dat de start verkoop enige vertraging heeft opgelopen.

De verkoop vindt online plaats. Dit houdt in dat je vanaf start verkoop de verkoopstukken kunt inzien op de website en je kunt inschrijven voor de woning(en) van jouw voorkeur. Vooruitlopend op de start verkoop kun je alvast via de website jouw voorkeuren voor de bouwnummers opgeven via de kavelkaart op www.nieuwmeerzicht.nl.

Toewijzing
We krijgen veel vragen over hoe de woningen worden toegewezen. We willen zoveel mogelijk mensen de woning van hun eerste voorkeur toewijzen. Ons toewijzingsprogramma bepaalt deze toewijzing. Hiermee zorgen wij dat zoveel mogelijk mensen tevreden worden gesteld in hun wensen. Het programma kijkt daarbij natuurlijk ook goed naar de financiƫle draagkracht van de kandidaat. Na de toewijzing ontvang je zo snel mogelijk bericht van de makelaar of je een woning toegewezen hebt gekregen. Als dat het geval is, ontvang je ook een uitnodiging van de makelaar voor een eerste gesprek.

Voor de woningen van type P (Beneden-Boven woningen) en type M (rijwoningen) gelden aanvullende eisen. Inschrijvers uit de gemeente hebben voorrang op deze woningen. Het gaat daarbij om inwoners van de Gemeente Lisse. Voordat er een definitieve toewijzing plaats kan vinden aan deze personen zal de inschrijving getoetst worden door de gemeente. De inschrijver moet woonachtig zijn in de gemeente en ingeschreven staan in administratie van de de gemeente (GBA). Er geldt daarnaast een maximum (gezamenlijke) inkomensgrens voor deze woningen. Deze inkomensgrens wordt bij start verkoop bekendgemaakt.